Info

Praktiske oplysninger & Eksterne henvisninger

Overblik om husnumrenes placering på Frede Juels Vej, matrikler, antal medlemmer og status samt servitutter og deklarationer.

Her gengivet i Prezi præsentationen fra Genralforsamlingen 24/6-2023:

https://prezi.com/view/KGbxRdIlah0ezJJpr72n/

Kørsel & fart


Hastigheder på fællesveje i kolonien:

20 km zone i hele kolonien 

Tænk på ekstra fartnedsættelse i tørre perioder. Det støver voldsomt fra kørsel på alle grusvejene.

Fællesvejenes forskellige bump er alle markeret i hver side med stolper eller pullerter. Alle dele fremhævet med reflekser og gummmibump tillige med lysdioder.Særligt for udlejere: videresend og/eller udskriv og hæng poster op i jeres hus [link til poster]


Flasker


Kolonien har en flaskecontainer.

Den er placeret øverst i kolonien på friarealet ved hus 225 lige overfor hus 224.

Pladsen er alene til flasker og tømte/rensede konservesglas puttet direkte i flaskecontaineren.

Renovatøren sørger for tømning efter eget skøn og/eller, når de får besked om fyldt beholder.

Giv gerne besked til bestyrelsen på info@fredejuelsvej.dk , hvis der er behov for tømning. Bestyrelsen har kontakt til affaldsteamet i kommunen og har aftalt beskedordning for tømning

Affaldstønder


Der er placeret 2 affaldstønder ved friarealet/legepladsen. 

Den ene tønde er alene til restaffald - madaffaldssektionen er fjernet.

Til udlejere af sommerhuse: sørg for at lejerne har mulighed for at aflevere deres affald i jeres egne tønder i alle udlejningsperioder/-uger. Bestil evt. ekstra tømning/ekstra poser.

Specielt til alle hundeluftere – sørg nu selv for hundens efterladenskaber- saml op  i pose & bring derefter hjem til egen affaldssortering.

Legeplads


Det er på eget ansvar at anvende legepladsen, alle legeredskaber og legehuset.
Inden skolernes Påske-, Sommer- og Efterårsferie gennemfører Grundejerforeningen et visuelt og mekanisk tjek af legeredskaber og fysiske forhold på og omkring legepladsen.
Udførelse af tjeklisten foretages af bestyrelsen og rapporterne opbevares i foreningens arkiv.

Årligt lovpligtigt hovedeftersyn foretages af eksternt firma.

.


Hjertestarter


Instruktion: https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin

Hvis hjertestarteren anvendes får Grundejerforeningen automatisk besked om det. Vi sørger for dens informationer på nettet bliver opdateret for følgende brug.

Apps for mobiler:
                                                    I-Phone                       Android

Hjertestarteren på Frede Juels Vej hænger på standeren placeret uden for hækken ved hus 265 overfor hus 253. 

Redning


SOS ved stranden og redningskrans

Aktivitetsplads


Der er bålplads med grill og bordbænkesæt ved stranden

Det er til fri benyttelse for alle i kolonien.

Tag selv brænde med, lav sikker og kontrolleret afbrænding og efterlad ikke gløder.

Hold pladsen pæn og ryddelig.


Bom og hængelås


Bommen er låst med en kodet hængelås.

Lås op, åbn/luk efter behov, sørg for at låse og drej til sidst koden ud af åben position.

Er man I tvivl om koden, kan den altid fås ved henvendelse til en fra bestyrelsen.

Ophold på stranden


Midlertidig parkering ved stranden.

I forbindelse med at anvende bådebroen og båderampen er det tilladt for biler og bådtrailer at parkere på græsstykket lige over bådebroen/bålpladsen.

Har man et andet relevant ærinde på stranden med bil kræver det ikke særskilt tilladelse.

Vi henstiller til almindelig god opførsel og hensyn til hinanden. Hold området ryddeligt, medtag evt. affald til fælles affaldstønder ved legepladsen.

Se også Naturbeskyttelsesloven § 22 [link]


Beplantning & læhegn 


Det fremgår af en tinglyst servitut, når man er underlagt deklarationen vedr. beplantning og læhegn på max. 1,3m mv.

Nærmere oplysninger om servitutter kan findes på https://tinglysning.dk - login med                      

Skriv/vælg ud for Landsejerlav: Sønderby By, Glud og ud for Matrikelnummer: XXx [skriv matrikel nummer] - se under Servitutter - Dokument / tillægstekst Dok om oversigt mv. hegn, hegnsmur mv. [selve deklarationsteksten ligger i øvrige servitutter)

Eksempel på anonymiseret deklaration/servitut tekst [link]

Byggeri & kommuneplaner


Alle henvendelser vedr. byggeri  sker til Hedensted kommunes byggesagsafdeling https://www.hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/byggeri

Det er ikke Grundejerforeningens anliggende henholdsvis at godkende eller i øvrigt udtale sig om byggeri i kolonien.

Andre relevante link:

Kommuneplan

Partiel byggeplansvedtægt nr. 6 Juelsminde

Kommuneplanstillæg nr. 11

Renovation


Al henvendelse om renovation og affaldstønder rettes til Hedensted kommune og evt. renovatør [se links herunder]

Det er ikke Grundejerforeningens myndighedsområde at afgøre mulige uoverensstemmelser mellem naboer vedr. affaldstønder.

Bestyrelsen opfordrer til alm. ordentlig og høflig dialog mellem hinanden.

Nyttige links:

https://hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/affald-og-genbrug

https://viermed.dk

https://www.seerupit.com/toemningskalender/hedensted

Sorteringsguide sommerhuse


Spildevand


Alle spørgsmål vedr. kloak rettes til Hedensted Spildevand

tlf.: 7674 8209 / 7020 5766 [døgnvagt]

Flere oplysninger: https://hspv.dk 

- f.eks. kan de oplyse om næsten nøjagtig placering af skelbrønde på jeres grund, hvis dækslerne ikke er synlige.

Virker kloakken ikke? [pjece]

Sociale medier


Privat oprettet og administreret Facebook gruppe om stort og småt for medlemmer og pårørende på Frede Juels Vej.

Gruppen er  ikke  Grundejerforening FJVs officielle side.

Bestyrelsen kan vælge at bruge siden til opslag fra foreningen, men fører ikke debat på siden. Debat og henvendelser til foreningen sendes til info@fredejuelsvej.dk.

Link til siden:

https://www.facebook.com/groups/1997079687034880

Anmod på siden om medlemskab - og træd gerne ud igen, når medlemskabet ikke mere er relevant f.eks. ved fraflytning.