Info

Praktiske oplysninger & Eksterne henvisninger

Flasker


Kolonien har en flaskecontainer.

Den er placeret øverst i kolonien på friarealet ved hus 225 lige overfor hus 224.

Pladsen er alene til flasker og tømte/rensede konservesglas puttet direkte i flaskecontaineren.

Renovatøren sørger for tømning efter eget skøn og/eller, når de får besked om fyldt beholder.

Giv gerne besked til bestyrelsen på info@fredejuelsvej.dk , hvis der er behov for tømning. Bestyrelsen har kontakt til affaldsteamet i kommunen og har aftalt beskedordning for tømning

Kørsel & fart


Hastigheder på fællesveje i kolonien:

Max 20 km hastighedszone

Vær opmærksom på fællesvejenes forskellige bump alle markeret i hver side med stolper, der bærer refleksbånd.

Efter grundig observation er det tvingende nødvendigt at regulere bilernes fart ned ved indkørsel og udkørsel fra kolonien.

Der vil derfor i  løbet af foråret komme flere bump og pullerter begge markeret med refleks.


Affaldstønder


Der er placeret 2 affaldstønder ved friarealet/legepladsen. Anvendelsen er  primært for skrald hentet fra skraldestativer på stranden.

Til udlejere af sommerhuse: sørg for at lejerne har mulighed for at aflevere deres affald i jeres egne tønder i alle udlejningsperioder/-uger. Bestil evt. ekstra tømning/ekstra poser.

Specielt til alle hundeluftere – sørg nu selv for hundens efterladenskaber- saml op  i pose & bring derefter hjem til egen affaldssortering.

Legeplads


Det er på eget ansvar at anvende legepladsen, alle legeredskaber og legehuset.
Inden skolernes Påske-, Sommer- og Efterårsferie gennemfører Grundejerforeningen et visuelt og mekanisk tjek af legeredskaber og fysiske forhold på og omkring legepladsen.
Udførelse af tjeklisten foretages af bestyrelsen og rapporterne opbevares i foreningens arkiv.

.


Affaldsstativer


Der er 2 affaldsstativer stillet  på stranden, som anvendes til blandet affald.

Det er frivillige folk fra kolonien/bestyrelsen, som hidtil har sørget for at tømme affaldsstativerne. 

Rimeligheden i dette forhold, skærpede regler for indsamling og sortering af affald, giver overvejelser i bestyrelsen om at sløjfe stativerne og overlade det til alles ansvar at sørge for eget affald - stort & småt.


Hjertestarter


Instruktion: https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin

Hvis hjertestarteren anvendes får Grundejerforeningen automatisk besked om det. Vi sørger for dens informationer på nettet bliver opdateret for følgende brug.

Apps for mobiler:
                                                    I-Phone                       Android

Hjertestarteren på Frede Juels Vej hænger på standeren placeret uden for hækken ved hus 265 overfor hus 253. 

Redning


SOS ved stranden og redningskrans

Aktivitetsplads


Der er bålplads med grill og bordbænkesæt ved stranden

Det er til fri benyttelse for alle i kolonien.

Tag selv brænde med, lav sikker og kontrolleret afbrænding og efterlad ikke gløder.

Hold pladsen pæn og ryddelig.


Bom og hængelås


Bommen er låst med en kodet hængelås.

Lås op, åbn/luk efter behov, sørg for at låse og drej til sidst koden ud af åben position.

Er man I tvivl om koden, kan den altid fås ved henvendelse til en fra bestyrelsen.

Parkering


Midlertidig parkering ved stranden.

I forbindelse med at anvende bådebroen og båderampen er det tilladt for biler og bådtrailer at parkere på græsstykket lige over bådebroen/bålpladsen.  Kræver ikke særskilt tilladelse.

Har man brug for parkering af anden grund så kontakt bestyrelsen evt. ring/sms til 30254170


Byggeri 


Alle henvendelser vedr. byggeri  sker til Hedensted kommunes byggesagsafdeling https://www.hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/byggeri

Det er ikke Grundejerforeningens anliggende henholdsvis at godkende eller i øvrigt udtale sig om byggeri i kolonien.

Andre relevante link:

Kommuneplan

Partiel byggeplansvedtægt nr. 6 Juelsminde

Renovation


Al henvendelse om renovation og affaldstønder rettes til Hedensted kommune og evt. renovatør [se links herunder]

Det er ikke Grundejerforeningens myndighedsområde at afgøre mulige uoverensstemmelser mellem naboer vedr. affaldstønder.

Bestyrelsen opfordrer til alm. ordentlig og høflig dialog mellem hinanden.

Nyttige links:

https://hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/affald-og-genbrug

https://viermed.dk

https://www.seerupit.com/toemningskalender/hedensted

Sorteringsguide sommerhuse


Spildevand


Alle spørgsmål vedr. kloak rettes til Hedensted Spildevand

tlf.: 7674 8209 / 7020 5766 [døgnvagt]

Flere oplysninger: https://hspv.dk 

- f.eks. kan de oplyse om næsten nøjagtig placering af skelbrønde på jeres grund, hvis dækslerne ikke er synlige.

Virker kloakken ikke? [pjece]

Sociale medier


Privat oprettet og administreret Facebook gruppe for medlemmer og pårørende på Frede Juels Vej:

https://www.facebook.com/groups/1997079687034880

Anmod på siden om medlemskab - og træd gerne ud igen, når medlemskabet ikke mere er relevant f.eks. ved fraflytning.