IG

Aktivitets- & Interessegrupper

Bestyrelsen har ønsket at der dannes forskellllige frivillige aktivitets- & interessegrupper.

herunder er/kommer  en oversigt over grupperne, interesserede og tilmelldte fra:

Microsoft.forms

Gruppernes medlemmer er angivet med fornavn / husnummer. 

Medlemmerne har fået/får detaljeret kontaktoplysninger til hinanden og tovholdere fra bestyrelsen.

Gruppen får også yderligere beskrivelse af formål og råderum.

Grupperne

fartdæmpning


Formål: Bidrage til at fart i kolonien fastholdes på de angivede 20 km max i timen

Medlemmer: HC - 229  / Kirsten - 238 / Dennis  - 253 / Jan - 265 / Erik - 285 / Pernille - 289

Tovholder/bestyrelsen: Jørn 284a / Peter 302


[ny interessegruppe]


Formål.

Medlemmer:

Tovholder/bestyrelsen:[ny interessegruppe]


Formål.

Medlemmer:

Tovholder/bestyrelsen: